Karaktär

Stimp

-

Grässort

Tee

Fairway

Green

Klipphöjder

Tee

01

Fairway

01

Green

01

Hålbeskrivning

Blå GUl slinga