Medlemskap

Medlemsavgifter  2018 (Haninge GK)  
Årsavgift, senior 990 kr
Årsavgift junior/minior 500 kr
   
Spelavgifter  2018 (Haninge GK AB)  
Senior, heltid 5 900 kr
Senior, vardags (får spela helgfri vardag, alla tider) 4 495 kr
   
Yngre senior Heltid, för personer 22-32 år. 3 750 kr
Heltidsstuderande över 21 år 3 750 kr
Greenfeemedlemskap 7 greenfee 2 350kr
Greenfeemedlemskap 10 greenfee 3 000 kr
Äldre junior (16-21 år) 2 200 kr
Yngre junior (13-15 år) 1 600 kr
Minior (-12 år) 100 kr
   
Familjemedlemskap (2 seniorer + minst 2 juniorer på
samma adress
13 300 kr

 

 

Övriga avgifter  2018 (Haninge GK AB)  
Bagplatsavgift 500 kr
 Städavgift (endast vardagsmedlemmar och fullvärdiga seniorer 400 kr 

Begäran om ändring av medlemskategori inför kommande säsong skall vara kansliet tillhanda senast den 30/11 året innan.