Bokningsregler

 Bokningsregler 2020

 

 • Bokning av starttid på Haninge GK:s 18-hålsbana kan göras vardagar mellan kl. 08:00 och 20:00.
 • Bokning av starttid på Haninge GK:s 18-hålsbana kan göras helger mellan kl. 06:00 och 20:00.
 • Bokning av starttid på Haninge GK:s 9-hålsbana kan göras mån-sön mellan kl. 06:00 och 20:00.
 • Bokning kan göras via internet på min golf, via appen MinGolf Bokning, via telefon 08-500 328 50 eller i receptionen.
 • Spel på hål nummer 10 får endast ske i tillåtelse av receptionen.
 • Medlemmar och gäster kan som max ha 6 tider varav 2 helgtid bokade samtidigt. Vid högt bokningstryck förbehåller sig klubben rätten att sammanföra 1/2/3-bollar till 4-bollar.
 • Tävlingar räknas inte som en "starttid".
 • HCP-gräns 18-hålsslingan, max 144 i bollen.
 • HCP-gräns 54,0 på 9-hålssingan (Fadderrunda bokas via reception)

     Incheckning/betalning

 • Incheckning av samtliga spelare i bollen skall ske.
 • Incheckning görs i receptionen eller via appen min golf. Via appen kan man endast checka in sig själv. I receptionen går det bra att checka in resterande i bollen om eventuell greenfee är betald. 
 • Betalning av greenfee görs i receptionen, när den är stängd är det möjligt att betala via appen min golf eller Swish: 123 634 8502 (märk betalningen med ”Greenfee”).
 • Kvittot och frikort skall finnas med under hela rundan för att vid kontroll kunna uppvisas.
 • Avbokning av starttiden skall ske så snart det är möjligt men senast 2 timmar innan.
 • Avbokning senare än 2 timmar innan resulterar i en no show avgift.
 • Vid händelse av frost eller andra väderförhållanden som resulterar i att banan blir avstängd avbokas och utgår bokade tider. Ombokning i mån av plats. (Tiderna flyttas alltså inte fram)

    Ordningsregler

 • Respektera starttidsintervallen, 10 minuter, det är absolut förbjudet att gå ut före en bokad tid!
 • Provsvinga inte på Tee eller övriga spelfältet när banarbete pågår på hålet. Invänta klartecken från banpersonalen innan slag och respektera övriga banmarkeringar och upplysningar.
 • Spelare med lägst HCP i bollen är ansvarig för att gruppen håller sin plats på banan.
 • Det är absolut förbjudet att spela utan giltigt medlemskap eller erlagd greenfeeavgift.

   No show senast 2 timmar innan starttid

 • Medlem som inte dyker upp till sin bokade starttid ådrar sig en ”no show” vilket resulterar i följande:
 • Vid första förseelsen utdelas en skriftlig varning.
 • Upprepas förseelsen en andra gång resulterar det i en avgift på 300:-. Beslutet meddelas skriftligen.
 • Greenfeegäst som inte dyker upp till sin bokade starttid faktureras ordinarie full greenfee för den aktuella dagen. Gäller från första förseelsen.