Lokala Regler

Preliminära lokala regler. 

 

Dem gamla regler gäller tillsvidare tills dom nya reglerna blivit godkända. Det enda oändliga pliktområdet är vänster sida på röd 5.

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

 

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

 

Flaggstången

Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

 

Hålet

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

 

Bunkrar

Alt. 1 Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren bör/ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Alt. 2 Spelaren bör/ska i möjligaste utsträckning INTE använda bunkerkrattor. Efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker bör spelaren jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Alt. 3 (lokal regel ”lägesförbättring i bunker”) En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.

 

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

LOKALA REGLER 2020 FÖR HANINGE GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till

3 samt följande Lokala regler:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan www.haningegk.se

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1.      Out-of-bounds (Regel 18.2)

 1. Gränsen för out-of-bounds på hål Blå 5, Blå 8 och Blå 9 definieras av Årstanäsvägen. En boll som ligger på eller bortom vägen är out-of-bounds.
 2. Gränsen för out-of-bounds på hål Blå 9 definieras på vänster sida av övningsfältet. En boll som ligger på eller bortom det finklippta området av övningsfältet är out-of-bounds.

2.      Pliktområden (Regel 17)

 1. De röda pliktområdena på hål Röd 3,4,5,6,7, Gul 1,2,4,5,6,8 samt Blå 3,5 som bara är definierat på en sida är oändliga

3.      Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. Områden definierat av blå pinnar med vit topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

4.      Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

 • Mark under arbete

 

 1. Alla områden som identifieras med blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete är mark under arbete
 2. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 4. Dräneringar täckta av grov sand, småsten eller singel är mark under arbete.
 • Oflyttbara tillverkade föremål

 

  1. Alla objekt markerade med orange markering är oflyttbart tillverkat föremål.
  2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
  3. Samtliga markeringar som anger avstånd till green är oflyttbart tillverkat föremål.
  4. Alla belagda vägar behandlas som oflyttbart tillverkat föremål.
 • Organisk del av banan

 

  1. Alla omarkerade dräneringsdiken ska behandlas som en organisk del av banan och inte som ett pliktområde.

Regler och föreskrifter för Haninge Golfklubb

Regler och föreskrifter för Haninge Golfklubb

 

Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf", Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policies samt följande regler och föreskrifter:

 

 1. LOKALA REGLER

Lokala regler samt tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/vid 1:a tee. 

  

 1. ORDNINGSFÖRESKRIFTER 

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/vid 1:a tee och på hemsidan.

 

All förtäring av alkohol på banan är förbjudet.

 

 1. Person med golfutrustning på banan, som inte löst gällande greenfee eller saknar spelrätt, kan få betala dubbla gällande greenfee. Kontroll utförs dagligen av personal från kansliet.

 

 1. Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

 

 1. Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

 

 1. Grupp som har spelar på hål med högre nummer har företräde framför grupp på hål med lägre nummer.

 

 1. Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.

 

 1. Vid sällskapsspelär det tillåtet att ta en paus efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför bör inte ta paus.

 

 1. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att slå ett slag på hål gul 1 när det finns personer eller fordon på vägen som passerar hålet.

 

 1. Banpersonalen har företräde. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalenp innan slaget slås.

 

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.