Bredd

Mål för breddverksamheten 2018

  • Vi ska öka antalet folk i bredd träningen med 5 %
  • Fler personer väljer högre paket än förgående år
  • Vi ska öka antalet som tävlar på klubbtävlingar

Verksamhetsplan 2018
Läs mer längst ner på sidan.

Ansvarig Bredd: Marianne Olsson mariolss@telia.com  070-383 10 25  

Kunskapsstege

___________________________________________________________________________________________________________