Banutvecklingprojekt 2021-2023

 

Banutvecklingsprojekt 2021-2023 Haninge GK

Haninge Golfklubb har bestämt att renovera och utveckla röd och gul slinga för ökad spelupplevelse samt inkludera alla kategorier golfare som vill ha lite mer utöver det vanliga. 

Hålens sträckning från tee till green blir i stort densamma med ett antal viktiga förbättringar. 

Vi kommer att få fler hållängder att välja på, framförallt kortare alternativ, och en vackrare bana med genomtänkt layout, spelstrategi och utseende på greenområden, dammar och bunkrar. 

 • 43 st teeytor byggs om i sin helhet. Nya tees för kortare spellängder. Röd tee kommer att spelas 4300 m jämfört med 5100 m idag. Totalt 7 olika tees och banlängder att välja på. 
 • Antal bunkrar minskas från 70 till 46 stycken totalt på båda slingor. 
 • Dagens 32 bunkrar reduceras till 19 st nya bunkrar på Gul slinga. De byggs med ny teknik (Capillary concrete) för bättre och jämnare sandkvalitet. 
 • Ombyggnation av alla greenområden enligt USGA Standard. Detta ger en optimal balans av vatten och luft i växtbädden och normalt en minskad miljöpåverkan tack vare minskat behov av gödning. 
 • Ny puttinggreen mellan nuvarande gul tee 1 och blå tee 1 kommer att byggas. Vår nuvarande puttinggreen vid rangen kommer att behållas. 
 • Utgrävning av dammar och byggande av stenpalissader 
 • Dränering av ytor som inte är tees, bunkrar och greener. 
 • Det blir mindre klippytor. 
 • Ett helt nytt bevattningssystem med bättre vattenfördelning.

 

Bakgrund
Golfklubben har under ett antal år diskuterat ett renoveringsbehov av vår golfbana. Det har funnits tankar och önskemål men det har begränsats till att vår ekonomi i klubben inte varit tillräckligt stark för att ta ett beslut om renovering alternativt vidareutveckling av vår anläggning.

Vår golfbana, avseende röd och gul slinga, är 35 år gammal medan den blå slingan är ett antal år yngre.

Ekonomin i klubben har på de senaste åren stärkts så pass mycket att golfklubben nu tagit beslut om utveckling av vår golfbana i ett projekt som heter Banutvecklingsprojektet 2021-2023.

Underhållskostnaderna för bevattningssystemet har varje år blivit dyrare. Dräneringssystemet är inte i full funktion, vilket innebär att vår banpersonal får rycka ut och göra punktinsatser för att tillfälligt rädda situationen.

Dräneringen i bunkarna är gammal och utsliten.

Tees är både konkava och konvexa efter många års dressning.

Greenområden med bunkrar och gräsytor, framför allt på Röd-Gul slinga har renoveringsbehov av bevattning och dränering.

Sammanfattningsvis för att beskriva bakgrunden till det beslut som är taget gällande banutvecklingsprojektet, är en uppgradering av vår golfbana nödvändig för att öka spelglädjen och minska underhållskostnader.

 

Vad händer nu
Vår VD Patrik Engwall har fått uppdraget av styrelsen att göra en upphandling av banarkitekt, vilket är utfört.

Upphandlingen av banarkitekt föll på Christian Lundin som har mångårig erfarenhet av arbete som greenkeeper samtidigt som han utbildade sig på Chalmers till byggnadsingenjör. Christian flyttade utomlands för att vidareutbilda sig till banarkitekt internationell nivå. Du kan läsa mer om Christian Lundin på https://www.linkedin.com/in/christian-lundin-9ba0881b/

Christian Lundins uppdrag är att ta fram förslag till en Masterplan (Utvecklingsplan) samt hur vi ska kunna genomföra banutvecklingsprojektet.

Christians första rundvandring och inventering av banan på gul & röd slinga, visade på ett större behov av ombyggnad än vi först förutspådde.

Christian påvisade oss att skulle vi enbart byta ut bevattning, dränering och bygga om bunkrar så skulle vi ändå inom några år vara tvingade att stänga slingor igen för att fixa tees och greener inklusive greenområden.

Styrelsen har tillsammans med VD övervägt ekonomiska och kvalitetsmässiga aspekter samtidigt som vi tittat hur vi på kortast tid kan få spel på banan för er medlemmar.

Styrelsen har därför beslutat att ta ett helhetsgrepp runt hela programmet genom att arbeta för en total uppgradering av de två slingorna Gul och Röd men avvakta en tid gällande Blå slinga.

Christian har fått uppdraget att ta in anbud gällande arbetet med utvecklingen av banan. Detta arbete kommer att pågå fram till juni månad och därefter tas beslut om entreprenör som ska utföra arbetet.

Klubbens banarbetare ska endast arbeta med våra öppna slingor, ej ombyggnation, för att hålla bästa möjliga kvalitet på dem.

Vår plan är att påbörja arbetet under augusti 2021 på Gul slinga med minsta möjliga påverkan på spelet. Christian planerar att i första fasen stänga gul 3,4, och 5 för arbete och då ge oss möjlighet att spela 1,2,6,7,8 och 9 (6-hål) i ett första steg. Vi återkommer med mera detaljer vad som avser tidsplaneringen. Planen är om vädret tillåter att Gul slinga öppnar augusti 2022 och därefter börjar arbetet på Röd slinga.

 

 

För genomförandet av utvecklingsplanen har styrelsen givit i uppdrag till vår VD att tillsätta följande delprojektgrupper.

 • Banutvecklingsgrupp
 • Finansieringsgrupp
 • Kommunikationsgrupp

Banutvecklingsgrupp Haninge GK
Uppgift för gruppen är att ta hand om och bearbeta de nya idéer som kommer från banarkitekten samt lämna förslag till åtgärder inom ramen för utveckling av Haninge GK. Täta kontakter med externa kunskapskällor såsom t.ex. banarkitekten och Svenska Golfförbundets bankonsulent vid behov. Bearbeta förslagen från banarkitekten så att det blir ett bra beslutsunderlag till styrelse och VD.

Den viktigaste uppgiften för banutvecklingsgruppen är att skapa en långtidsplan för banans utveckling som stämmer överens med klubbens översiktliga mål med verksamheten.

Banutvecklingsgruppens medlemmar

 • Björn Isberg, f.d. styrelsemedlem, ordförande i gruppen.
 • Camilla Fastén, duktig golfspelare och före detta tränare
 • Patrik Engwall, Klubbchef
 • Johan Broberg, Greenkeeper
 • Hans Broberg, Banchef
 • Kalle Larsson, Styrelsemedlem
 • Linus Carlsson, anställd
 • Thomas Eriksson, Bankommitté
 • Marianne Olsson, Veteran Dam
 • Adam Adolfsson, Tränare

Finansieringsgruppen
Uppgiften för gruppen är att ta fram förslag på hur Haninge GK kan finansiera utvecklingsprogrammet.
Arbetet är i full gång.

Finansieringsgruppen medlemmar

 • My Olsson
 • Niklas Manns
 • Patrik Engwall.

 

Kommunikationsgrupp
Uppgiften för denna grupp är att informera medlemmar samt alla övriga som kan vara berörda av vårt utvecklingsarbete. Informationen kommer att publiceras via hemsidan med texter, bilder och filmer.

Kommunikationsgruppens medlemmar.

 • Ragnar Unge (ordförande i marknadskommittén)
 • Michael Norén
 • Cathrine Andersson
 • Patrik Engwall.

Övrigt

Det händer mycket och på korttid, vilken innebär bl. a att golfklubben ska vara aktiv i informationen ut till alla berörda.

Har du frågor gällande banutvecklingsprojektet så är du välkommen att maila frågorna till: styrelsen@haningegk.se