Masterplan beskrivning hål för hål

Kortfattad sammanfattning av arkitektens tankar och mål med utvecklingen av de nya hålen. 

 

(Hålskisser för gul slinga visas längre ned)

Vi tar Inspiration från slottsmiljön och den vackra natur som finns tillgänglig att nyttja. Slottsängarna skapar fantastiska hedmiljöer, när vi sedan vandrar med klubborna på ryggen rakt in i de mer skogsklädda hålen försvinner hedkaraktären något men kan återfinnas i detaljer på palissader kring vattnet eller i bunkrarnas organiska former.

Banan skall klippas och skötas med ”hedgolfdevisen” där bollen gärna får rulla in mot green och då på relativt fasta och torra spelytor. Utformningen av greener, fairways etc. skall möjliggöra dessa typer av slag och själva klippningen skall framhäva banans konturer på ett smakfullt och minimalistiskt sätt. 
Banan ramas sedan in med en vajande svingelruff som blir gyllene till färgen när den är som vackrast under sommaren och tidig höst. 

Banans bunkrar skall få levande former där ruffgräs kan återfinnas på utkanter som extra effekt. Bunkrarna skall ge banan en ny dimension och tillsammans med slottsmiljön ge besökaren en naturupplevelse som skapar en helhet tillsammans med golfrundan de vandrar. 

 

 

Gul 1 (hål 10)

ARKITEKTENS TANKAR

Här flyttas tees till höger för en trevligare vinkel och minska doglegen. En bunker och avrinningsyta till höger om green. Till vänster om green skapas däremot en inrinningsyta som med fördel kan användas för att studsa in bollen på green.

Gul 2 (hål 11)

ARKITEKTENS TANKAR

Ett ganska tufft par 5 upp för backen. Den första fairwaybunkern tas bort och bygger kullar och planterar träd istället för att definiera doglegen. Nästa fairwaybunker på höger sida tas också bort och kullen sänks för att förbättra sikten på andraslaget samtidigt som fairway breddas. Framför green läggs en tvärgående bäck likt den på hål 5 istället för dammen och det skapas en fairwayyta till höger med en trevlig vinkel in mot green. Greenen ramas slutligen in av en greenbunker.

Gul 3 (hål 12)

ARKITEKTENS TANKAR

Ett häftigt par tre med vatten precis intill green och hela vägen fram. Framme vid greenen sätts palissad. Greenen flyttas lite till höger och närmre träddungen bakom. Det finns en stor yta lång till höger för den som vill vara säker på att hålla sin boll torr, för den som vill göra birdie så behöver man utmana vattnet för att få sin belöning.

Gul 4 (hål 13)

ARKITEKTENS TANKAR

Hål 13 görs om till ett par 4 vilket också skapar ett totalpar på 72. Det är ett riktigt monster längst bak på svart tee men betydligt trevligare från övriga tees med en centerbunker som spelaren behöver ta i beaktning. Längs med vänstersidan tas bäcken fram som kommer bakom green och leder den ner i dammen. Massorna som vi får från bäcken används för att skapa kullar mot hål 14. Framme vid green byggs greenen så att man ser puttytan från fairway med en bunker till höger som binder ihop greenområdet med omgivande landskap. Greenbunkern kommer ligga lite längre bak för att lura spelaren visuellt med en svacka mellan den högra greenytan och bunkern.

Gul 5 (hål 14)

ARKITEKTENS TANKAR

Här klipps fairway ut för att sätta vattnet mer i spel. Framme vid green kommer vattnet in med en palissad nära green och en bunker till höger. Det skapas en avrinningsyta bakom green som också skapar en fin vy mot träden bakom green som idag till stor del är skymda av kullar.

Gul 6 (hål 15)

ARKITEKTENS TANKAR

Ett utslag där man kan andas lite lugnare. Bunkern i fairway tas bort och kullen sänks ner till runtomliggande fairwayhöjd. Fairway breddas mot vattnet som behöver utmanas för den bästa vinkeln in mot green. Greenen flyttas lite till höger så att den får möjlighet till lite mer sol och vind vilket borgar för bättre kvalitet. En bunker kort om green till vänster och en skarp avrinning till höger om green gör att inspelsvinkeln blir extra viktig för att kunna komma åt flaggan.

Gul 7 (hål 16)

ARKITEKTENS TANKAR

Greenen flyttas lite mot tee för att få in mer sol på greenen och för att höja kvaliteten. Tre bunkrar vaktar runt greenen med en liten uppsamlande bunker bakom som fångar de bollar som rullar igenom greenen. Kullar kommer in i green från bunkrarna som skapar karaktär och onduleringar för intressanta flaggplaceringar.

Gul 8 (hål 17)

ARKITEKTENS TANKAR

Ett fint hål med klassisk hedkaraktär. Bunkersättningen i fairway behöver utmanas för bästa inspelsvinkel. Greenen flyttas lite till vänster för att göra plats till en eventuell väg till framtida maskinhall. Framför greenen vaktar två diagonala bunkrar där den korta ska förvilla visuellt och se ut som den ligger i greenkant.

Gul 9 (hål 18)

ARKITEKTENS TANKAR

Den sista utmaningen med det vackra slottet i bakgrunden. Bunkrar att ta hänsyn till både på utslaget och andraslaget. Om bollen på andraslaget spelas mot men kort om vattnet så väntar ett inspel över vatten hela vägen. Utmanas bunkern på lay-up slaget så blir det en torrare linje in mot green. För den långtslående som vill gå för green redan på andraslaget så ligger en bunker vänster om green för att fånga upp bollar där spelaren varit rädd för vattnet och slagit den för mycket vänster. Dammen vid green grävs ut för att skapa en halvögreen med vacker utsikt från ett eventuellt framtida klubbhus.