Masterplan beskrivning hål för hål

Kortfattad sammanfattning av arkitektens tankar och mål med utvecklingen av de nya hålen. 

 

(Hålskisser för gul slinga visas längre ned)

Vi tar Inspiration från slottsmiljön och den vackra natur som finns tillgänglig att nyttja. Slottsängarna skapar fantastiska hedmiljöer, när vi sedan vandrar med klubborna på ryggen rakt in i de mer skogsklädda hålen försvinner hedkaraktären något men kan återfinnas i detaljer på palissader kring vattnet eller i bunkrarnas organiska former.

Banan skall klippas och skötas med ”hedgolfdevisen” där bollen gärna får rulla in mot green och då på relativt fasta och torra spelytor. Utformningen av greener, fairways etc. skall möjliggöra dessa typer av slag och själva klippningen skall framhäva banans konturer på ett smakfullt och minimalistiskt sätt. 
Banan ramas sedan in med en vajande svingelruff som blir gyllene till färgen när den är som vackrast under sommaren och tidig höst. 

Banans bunkrar skall få levande former där ruffgräs kan återfinnas på utkanter som extra effekt. Bunkrarna skall ge banan en ny dimension och tillsammans med slottsmiljön ge besökaren en naturupplevelse som skapar en helhet tillsammans med golfrundan de vandrar.