Gul 1

Gul 1 (hål 10)

ARKITEKTENS TANKAR

Här flyttas tees till höger för en trevligare vinkel och minska doglegen. En bunker och avrinningsyta till höger om green. Till vänster om green skapas däremot en inrinningsyta som med fördel kan användas för att studsa in bollen på green.