Gul 2

Gul 2 (hål 11)

ARKITEKTENS TANKAR

Ett ganska tufft par 5 upp för backen. Den första fairwaybunkern tas bort och bygger kullar och planterar träd istället för att definiera doglegen. Nästa fairwaybunker på höger sida tas också bort och kullen sänks för att förbättra sikten på andraslaget samtidigt som fairway breddas. Framför green läggs en tvärgående bäck likt den på hål 5 istället för dammen och det skapas en fairwayyta till höger med en trevlig vinkel in mot green. Greenen ramas slutligen in av en greenbunker.