Gul 4

Gul 4 (hål 13)

ARKITEKTENS TANKAR

Hål 13 görs om till ett par 4 vilket också skapar ett totalpar på 72. Det är ett riktigt monster längst bak på svart tee men betydligt trevligare från övriga tees med en centerbunker som spelaren behöver ta i beaktning. Längs med vänstersidan tas bäcken fram som kommer bakom green och leder den ner i dammen. Massorna som vi får från bäcken används för att skapa kullar mot hål 14. Framme vid green byggs greenen så att man ser puttytan från fairway med en bunker till höger som binder ihop greenområdet med omgivande landskap. Greenbunkern kommer ligga lite längre bak för att lura spelaren visuellt med en svacka mellan den högra greenytan och bunkern.