Gul 5

Gul 5 (hål 14)

ARKITEKTENS TANKAR

Här klipps fairway ut för att sätta vattnet mer i spel. Framme vid green kommer vattnet in med en palissad nära green och en bunker till höger. Det skapas en avrinningsyta bakom green som också skapar en fin vy mot träden bakom green som idag till stor del är skymda av kullar.