Gul 6

Gul 6 (hål 15)

ARKITEKTENS TANKAR

Ett utslag där man kan andas lite lugnare. Bunkern i fairway tas bort och kullen sänks ner till runtomliggande fairwayhöjd. Fairway breddas mot vattnet som behöver utmanas för den bästa vinkeln in mot green. Greenen flyttas lite till höger så att den får möjlighet till lite mer sol och vind vilket borgar för bättre kvalitet. En bunker kort om green till vänster och en skarp avrinning till höger om green gör att inspelsvinkeln blir extra viktig för att kunna komma åt flaggan.