Gul 9

Gul 9 (hål 18)

ARKITEKTENS TANKAR

Den sista utmaningen med det vackra slottet i bakgrunden. Bunkrar att ta hänsyn till både på utslaget och andraslaget. Om bollen på andraslaget spelas mot men kort om vattnet så väntar ett inspel över vatten hela vägen. Utmanas bunkern på lay-up slaget så blir det en torrare linje in mot green. För den långtslående som vill gå för green redan på andraslaget så ligger en bunker vänster om green för att fånga upp bollar där spelaren varit rädd för vattnet och slagit den för mycket vänster. Dammen vid green grävs ut för att skapa en halvögreen med vacker utsikt från ett eventuellt framtida klubbhus.