Tidsplan

Aktivitet

Vem

När

Status

Välja banarkitekt VD Nov 2020 Klart
Masterplan Banarkitekt feb 2021 Pågår
Finansiering VD jun 2021 Klart
Upphandling byggentreprenad VD jul 2021 Klart
Byggstart gul slinga, etapp 1 Banarkitekt 2 aug 2021 Pågår
Byggstart gul slinga, etapp 2 Banarkitekt 15 aug 2021 Pågår
Öppning ny gul slinga VD 1 aug 2022  
Byggstart röd slinga Banarkitekt 1 aug 2022  
Öppning ny röd slinga VD 1 aug 2023