Damkommittén

Damkommittén

Från vänster: Lena Eriksson,Lotta Andersson,Kirsi Svensson,Marianne Olsson,Ingrid Björnefält,Ritva Mattsson.

 

 

 

Info:

 

 

Damkommittén ska värna om gott kamratskap och sammanhållning i klubben, samt se till att golfen blir en naturlig träffpunkt för samtliga damer som är medlemmar.

   

Marianne Olsson - Ordförande

mariolss@telia.com

070-383 10 25
Ritva Mattsson 070-776 70 93
Lena Eriksson 073-964 87 36
Lotta Andersson 076-344 70 99
 Kirsi Svensson 070-594 52 02
 Ingrid Björnefält 073-999 27 11