Idrottskommittén

Idrottsverksamheten i Haninge Golfklubb bedrivs för medlemmarna i syfte att: Utveckla golfidrotten positivt på klubbnivå, regional och nationell nivå Representera Haninge Golfklubb i seriesystemen. Spegla breddgolfarens mål och intentioner Vision: Alla som vill får möjlighet att utveckla sin golf efter sina egna förutsättningar. Filosofi: Fortsatt golfutveckling oavsett ålder


 
Kent Hansson- Ordförande
ordfidrottskommitten@haningegk.se
072-177 46 06
   
Bengt Zandén, sekr  
Kent Hansson, Ungdom  
Göran Winter, Kategorilag  
   
   
Dennis Edlund, adjungerand