Befattningsbeskrivning för Haninge GKs medlemskommitté

 

Syfte och mål

Arbeta med trivselskapande åtgärder inom klubbområdet, med dess anläggningar, klubbverksamhet och intern information. Verka för att få nya medlemmar.

 

Generella arbetsuppgifter

 • Kommittéordföranden rapporterar till Klubbchefen
 • Kommittén ansvarar för att löpande informera om kommittéarbetet på klubbens hemsida
 • Kommittén ansvarar för att hålla deltagare i kommittén uppdaterade på klubbens hemsida (foto, namn, telefonnr och mejladress)
 • Kommittén avlägger årligen verksamhetsberättelse till Klubbchef, vid årets slut
 • Kommittén för protokoll från möten, och delger dessa till Klubbchef samt övriga kommittéordförande
 • Kommittéordförande deltar i två-fyra årliga sammankomster med övriga kommitté-ordförande
 • Kommittéordförande är ansvarig för att informera sin kommitté om arbete i övriga kommittéer samt styrelse

 

 

Deltagare i medlemskommittén:

Ordförande: Annelie Hällborn
Ansv 50-50 projekt: Peter Hofgren
   
  Carin Rytoft Drangel
  Pia Roos
  Lennart Gustavsson
  Peter Cedlöf
  Susanne Lagerqvist

Kommittéspecifika arbetsuppgifter:

Kommittén åligger att:

 • till styrelsen överlämna förslag till årsberättelse över kommitténs verksamhetsområde
 • introducera nya medlemmar
 • i samråd med intendenten föreslå styrelsen ordningsföreskrifter för klubbens anläggningar samt vid behov framlägga förslag till ändringar och tillägg till dessa föreskrifter
 • vid behov arrangera informationsträffar för medlemmar
 • ansvara för medlemsvärvning
 • fadderverksamhet
 • nybörjarintroduktion