GDPR

Informations brev GDPR


Information om dina personuppgifter i Haninge golfklubb och Haninge golfklubb AB
Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla 25 maj 2018. Samtidigt upphörde personuppgiftslagen (PUL) att gälla. Styrelserna för Haninge golfklubb (klubben) och Haninge golfklubb AB (bolaget) har fattat beslut om ny personuppgiftspolicy för klubben och bolaget. Personuppgiftspolicyn finns att ta del av på klubbens hemsida.
Styrelserna för Haninge golfklubb och Haninge golfklubb AB

Kommentarer