Golfens Dag

Insats vid Golfens dag....

Insats vid Golfens dag vid parkeringen

Vid Golfens dag lördag 20 maj behöver vi Din hjälp vid parkeringsplatserna.

Från kl. 9 till 13 behöver vi 3 personer per timme. Alltså 9-10, 10-11, 11-12 resp 12-13.

Du som vill göra en insats sänd ett mail till kjell2748@gmail.com

Kommentarer