INSTÄLLD VETERANRESA 1-3/6

INSTÄLLD VETERANRESA 1-3/6

Med rådande coronaläge, myndigheternas restriktioner och rekommendationer samt de prognoser som förmedlas så har vi beslutat ställa in resan.

Det blir alltså inget Söderköpings Brunn och golfspel den 1 till 3 juni.

Kommentarer

Fler artiklar