Slingbyte 17/8 - 20/8

Fredag den 17/8 kommer vi att byta över till röd-gul slinga för att vi har många gäster som kommer och ska spela in inför tävlingen vi har på lördag.

Vi kommer att fortsätta med röd-gul slinga även på söndag.

Sedan på måndag startar vi med blå-gul slinga.

Kommentarer