Tisdagsgruppen_1881120

Hej här kommer en 2 veckors rapport.

Vi har som ni såg i Ullas mail fortfarande problem med vildsvin. Förra och denna  tisdagen har mycket tid fått ägnats åt att reparera skador på fairways. Utöver detta har Hasse lagt ner mycket tid däremellan att också reparera skador. Det är ett tröstlöst jobb som tyvärr måste göras om vi skall kunna ha en fin bana till våren. Vissa förstärkningar har gjorts på staketet men vi är fortfarande inte klara på var vildsvinen tar sig in på banan. I dag har vi t.ex. lagt ut en del sand på strategiska ställen för att se om det blir spår.

En del av skadorna kan ses i upplagda bilder.

Utöver dessa tråkigheter har vi förberett för vintern genom att bl.a.  plocka  ner flaggor, plocka in golfvagnar,möbler  och täckt alla bolltvättar.

Kommentarer