Tisdagsgruppen 2017-03-21

Tisdagsgruppen 21 mars

Nio ”TG-are” kom till en snöblaskig bana och efter väl förrättat värv åkte vi hemåt i solsken vid 12 tiden. Vi hade då

  • Klippt ytterligare träd i slottsparken. Det är 1-2 arbetsdagar till för att alla ska vara klippta
  • Sågat och rensat bort vindfällda träd på röd 3:a
  • Eldat nersågad sly/träd/grenar
  • Lagt ut mattor på rangen så det är klart till banans öppning som kommer allt närmare
  • Färdigställt nya bron in till trollskogen (mellan gula 4 - 5)

Kommentarer