Tisdagsgruppen 2017-12-05

Denna tisdag fortsatte vi med att lägga ut dukar och plast på greener tillsammans med Hasse och Linus.

Vädret var lite behagligare jämfört med förra tisdagen. 

Kylan hade dock gjort att det inte gick att lägga fast plasten på tänkt sätt.

Gul 4:a ,röd5:a och röd 3:a klardes av och med det så är alla de dukar som finns utlagda.Hasse har säkert någon tanke med varför just dessa  greener valts ut ? 

Kommentarer

Fler artiklar