Tisdagsgruppen 2018-06-12

I dag var vi ett tiotal personer ute och tisdagsjobbade. Arbetet i dag bestod av att fylla igen sättningar i tidigare grävt kabeldike på röd slinga. På tee gul 6: lades såbädd efter de borttagna stockarna, några rensade sprintlerlock samt tog rätt på ett nedfallet träd mellan röd 2:a och röd 4:a. På inrådan av ’skönhetsrådet’ klipptes kullen mellan  green på gul 1:a och tee på gul 2:a  samt rensades på ris.

OBS! Tisdagsgruppen träffas nästa vecka  på måndag p.g.a att det är nationell damdag på tisdag

Kommentarer