TÄVLINGSBESTÄMMELSER HANINGE GK

TÄVLINGSVILLKOR 2021 FÖR Haninge GOLFKLUBB

  

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Tävlingsvillkor:

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 

 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning

    Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

 1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

 

 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
 2. a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
 3. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

 1. Deltagare

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelaren ha 4 registrerade handicapronder i

sin scoredokumentation.

 

 1. Anmälan, avanmälan, återbud

Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång är kl.1800, 3 dagar före tävlingen. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling. För rekommenderade fullständiga tävlingsvillkor se Spel- och tävlingshandboken 8.3.

 

 1. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Klass A +8,0 - 10,4

Klass B 10,5 - 17,4

Klass C 17,5 – 54,0

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

 

 1. Tee

I klubbens tävlingar anges tee i underlaget ( GIT Tävling ) för respektive tävling.

Det innebär att varje sektion och tävlingsledare själv avgör från vilken tee tävlingen

skall spelas för olika kön respektive hcp klass.

 

 1. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand  den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 

 1. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling skall scorekortet lämnas till tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingskansliet med båda fötterna.

 

 1. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

Vid synnerliga skäl kan tävlingsledaren godkänna att pris utlämnas till ombud.

 

 1. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

 Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ändringar i tävlingsprogram och bestämmelser

 

 

 

 

 

 

 

Generella tävlingsregler

Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF.

 

1 Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i matchspel

 

Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan spelarna i en match bli utsatta för tidtagning om matchen ligger över det officiella tidsschemat. Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln. Tävlingsledningen kan fastställa ett tidsschema som publiceras på tävlingens officiella anslagstavla.

Plikt för brott mot tävlingsregeln: 
• Första överträdelsen - Varning 
• Andra överträdelsen - Förlust av hålet 
• Tredje överträdelsen - Förlust av hålet 
• För ytterligare överträdelse Diskvalifikation 
En spelare/sida som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått varning/plikt bär med sig denna under resten av ronden, även om spelaren/sidan är inom det officiella tidsschemat. Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta 


Anmärkning 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå. Tidtagning görs inte under ett hål där en match kan avgöras. 


Anmärkning 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt 


Anmärkning 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en spelare/sida för tidtagning i stället för hela matchen. 


Anmärkning 5: Om en spelare i fyrboll ådrar sig plikten förlust av hålet påverkar detta inte hans partner. Följden vid plikten förlust av hålet är då att spelaren ifråga diskvalificeras för det aktuella hålet medan hans partner fortsätter att representera sidan. 

 

2 Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i slagspel

 

Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll bli utsatt för tidtagning om den ligger över det officiella tidsschemat och dessutom, när det gäller den andra eller efterföljande bollar, ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll. Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln. Tävlingsledningen kan fastställa ett tidsschema som publiceras på tävlingens officiella anslagstavla. 


Plikt för brott mot tävlingsregeln: 
• Första överträdelsen - Varning 
• Andra överträdelsen - Ett slags plikt 
• Tredje överträdelsen - Två slags plikt 
• För ytterligare överträdelse Diskvalifikation 
En spelare som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/pliktslag bär med sig denna under resten av ronden, även om spelarens boll återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat. Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta. 


Anmärkning 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå. 


Anmärkning 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt. 


Anmärkning 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en eller flera spelare/en sida i en boll för tidtagning i stället för hela bollen.