TÄVLINGSBESTÄMMELSER HANINGE GK

 

Generella tävlingsregler

Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF.

 

1 Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i matchspel

 

Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan spelarna i en match bli utsatta för tidtagning om matchen ligger över det officiella tidsschemat. Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln. Tävlingsledningen kan fastställa ett tidsschema som publiceras på tävlingens officiella anslagstavla.

Plikt för brott mot tävlingsregeln: 
• Första överträdelsen - Varning 
• Andra överträdelsen - Förlust av hålet 
• Tredje överträdelsen - Förlust av hålet 
• För ytterligare överträdelse Diskvalifikation 
En spelare/sida som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått varning/plikt bär med sig denna under resten av ronden, även om spelaren/sidan är inom det officiella tidsschemat. Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta 


Anmärkning 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå. Tidtagning görs inte under ett hål där en match kan avgöras. 


Anmärkning 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt 


Anmärkning 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en spelare/sida för tidtagning i stället för hela matchen. 


Anmärkning 5: Om en spelare i fyrboll ådrar sig plikten förlust av hålet påverkar detta inte hans partner. Följden vid plikten förlust av hålet är då att spelaren ifråga diskvalificeras för det aktuella hålet medan hans partner fortsätter att representera sidan. 

 

2 Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i slagspel

 

Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll bli utsatt för tidtagning om den ligger över det officiella tidsschemat och dessutom, när det gäller den andra eller efterföljande bollar, ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll. Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln. Tävlingsledningen kan fastställa ett tidsschema som publiceras på tävlingens officiella anslagstavla. 


Plikt för brott mot tävlingsregeln: 
• Första överträdelsen - Varning 
• Andra överträdelsen - Ett slags plikt 
• Tredje överträdelsen - Två slags plikt 
• För ytterligare överträdelse Diskvalifikation 
En spelare som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/pliktslag bär med sig denna under resten av ronden, även om spelarens boll återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat. Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta. 


Anmärkning 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå. 


Anmärkning 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt. 


Anmärkning 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en eller flera spelare/en sida i en boll för tidtagning i stället för hela bollen. 

 

3 Persontransporthjälpmedel (PTHM)

Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av PTHM, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.

Plikt för brott mot tävlingsregeln: 
Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål. 
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett). 
Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen. 
En spelare som använder PTHM i strid med denna tävlingsregel måste omedelbart, efter upptäckten att ett regelbrott skett, försäkra sig om att han inte har använder PTHM under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad. 
Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1. 
Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1. 
*Användande av varje form av otillåtet PTHM måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad 

Anmärkning 1: Det är inget brott mot tävlingsregeln om en spelare/caddie får skjuts av tävlingsledning eller domare. 
Anmärkning 2: Det är inget brott mot tävlingsregeln om en partners eller en medtävlares utrustning transporteras på spelarens PTHM.