Banutvecklingsprojekt

Bakgrund


Golfklubben har under ett antal år diskuterat ett renoveringsbehov av vår golfbana. Det har funnits tankar och önskemål men det har begränsats till att vår ekonomi i klubben inte varit tillräckligt stark för att ta ett beslut om renovering alternativt vidareutveckling av vår anläggning.

Vår golfbana, avseende röd och gul slinga, är 35 år gammal medan den blå slingan är ett antal år yngre.

Ekonomin i klubben har på de senaste åren stärkts så pass mycket att golfklubben nu tagit beslut om utveckling av vår golfbana i ett projekt som heter Banutvecklingsprojektet 2021-2023.

Underhållskostnaderna för bevattningssystemet har varje år blivit dyrare. Dräneringssystemet är inte i full funktion, vilket innebär att vår banpersonal får rycka ut och göra punktinsatser för att tillfälligt rädda situationen.

Dräneringen i bunkrarna är gamla och utslitna.

Tees är både konkava och konvexa efter många års dressning.

Greenområden med bunkrar och gräsytor, framför allt på Röd-Gul slinga har renoveringsbehov av bevattning och dränering.

Sammanfattningsvis för att beskriva bakgrunden till det beslut som är taget gällande banutvecklingsprojektet, är en uppgradering av vår golfbana nödvändig för att öka spelglädjen och minska underhållskostnader.

Masterplan

Kortfattad sammanfattning av arkitektens tankar och mål med utvecklingen av de nya hålen. 

Vi tar Inspiration från slottsmiljön och den vackra natur som finns tillgänglig att nyttja. Slottsängarna skapar fantastiska hedmiljöer, när vi sedan vandrar med klubborna på ryggen rakt in i de mer skogsklädda hålen försvinner hedkaraktären något men kan återfinnas i detaljer på palissader kring vattnet eller i bunkrarnas organiska former.

Banan skall klippas och skötas med ”hedgolfdevisen” där bollen gärna får rulla in mot green och då på relativt fasta och torra spelytor. Utformningen av greener, fairways etc. skall möjliggöra dessa typer av slag och själva klippningen skall framhäva banans konturer på ett smakfullt och minimalistiskt sätt. 
Banan ramas sedan in med en vajande svingelruff som blir gyllene till färgen när den är som vackrast under sommaren och tidig höst. 

Banans bunkrar skall få levande former där ruffgräs kan återfinnas på utkanter som extra effekt. Bunkrarna skall ge banan en ny dimension och tillsammans med slottsmiljön ge besökaren en naturupplevelse som skapar en helhet tillsammans med golfrundan de vandrar. 

Tidsplan

Aktivitet Vem När Status
Välja banarkitekt VD Nov 2020 Klart
Masterplan Banarkitekt feb 2021 Klart
Finansiering VD jun 2021 Klart
Upphandling byggentreprenad VD jul 2021 Klart
Byggstart hål 10-18, etapp 1 Banarkitekt 2 aug 2021 Klart
Byggstart hål 10-18, etapp 2 Banarkitekt 1 april 2022 Klart
Invigning hål 10-18 VD 30 jul 2022 Klart
Byggstart hål 1-9 Banarkitekt 1 aug 2022 Klart
Invigning hål 1-9 VD   Klart
 Frågor&Svar

Blir det samma typ av ombyggnation på hål 1-9 som det har blivit på hål 10-18?

Svar: Ja, vi bygger om tee, bunkrar, greener, greenområden, bevattningssystem och lägger ny dränering på dessa områden.

 

Blir banan enklare/svårare nu?

Svar: Banan blir enklare för den som vill spela kortare bana. Den som vill har mer utmanande spel kan välja tee längre bak. Nya svart tee är förlängt med 50 m jämfört med dagens vit tee.

Hur kommer banans längd att påverkas?

Svar: 830 meter kortare från Röd tee och 50 m längre från svart tee. Däremellan finns 5 olika längder att spela.

Kommer helt nya hål att byggas?

Svar: Bansträckningen kommer att vara kvar, gul 4:a kommer att bli par 4:a istället för par 5. Banan blir då par 72 i stället för par 73. De flesta banor har par 72 och det blir då enklare att jämföra och välja banlängd att spela.

Kommer ni rulla mellan slingorna efter ombyggnationen?

Svar: Den kommer inte att vara rullande på alla slingor utan blå kommer vara 9 håls slingan efter ombyggnationen.

Kommer banan att behöva slopas om nu?

Svar: Ja

Vem är ansvarig för projektet på klubben?

Svar: Styrelsen Haninge GK AB och VD:n för bolaget

Kommer klubben nu att bli en framtida 18+9 håls bana?

Svar: Ja

 

Vem har tagit beslut om banutvecklingen?

Svar: Styrelsen i Haninge GK AB har tagit beslut om banutvecklingen.

Föreningen Haninge Golfklubb bedriver sin verksamhet på Haninge GK AB’s anläggning. Föreningen Haninge Golfklubb betalar en årlig summa för nyttjanderätten att bedriva verksamhet såsom ungdomsverksamhet, elitlagen, tävlingar osv.

Haninge GK AB ägs av enskilda aktieägare, närmare bestämt ca 1400 privatpersoner (spelrättsinnehavare och medlemmar) som har en aktie vardera. Föreningen äger ca 600 aktier vilket motsvarar ca 30% av ägandet. Styrelsen i aktiebolaget består av samma personer som i föreningen av praktiska skäl, men det hålls separata möten och förs separata protokoll för de två olika organisationerna.

 

Årsstämman i föreningen kan inte besluta över verksamheten i aktiebolaget, det är bolagsstämman i aktiebolaget som kan ha ett visst inflytande i operativa frågor.
Av det skälet har det till exempel inte kallats till något stormöte i föreningen för beslut om banutvecklingen.

I aktiebolaget har tidigare bolagstämma utsett en styrelse som i sin tur utsett en vd som har delegerats ansvaret att sköta och utveckla verksamheten tillsammans med personal och i samverkan med ideella krafter såsom tisdagsgruppen och banutvecklingskommittén.

Styrelsen har gjort bedömningen att banutvecklingen inte är en fråga för bolagsstämman utan en helt nödvändig åtgärd för att golfbanan ska finnas kvar över tid.
Allt detta faller inom ramen för aktiebolagets bolagsordning.

Avseende kostnaden för banutvecklingen så bör den ses som en investering för att säkerställa verksamheten de kommande 25-30 åren och ska skrivas av över den perioden, i det perspektivet är det mindre dramatiskt.

Banken har gjort en kreditbedömning att Haninge GK AB väl kommer klara att återbetala lånet och Haninge GK AB har dessutom realsäkerhet i den över 100 hektar stora mark man äger.
Innan förfrågan till bankerna har styrelsen noga analyserat verksamhetens ekonomi och i ljuset av de fyra senaste årens starka trend, samt det faktum att aktiebolaget är skuldfritt och har en stark kassa togs beslut om banutvecklingen.

Vem kan jag ställa mina frågor till?

Svar: styrelse@haningegk.se

Bevattningssystem

Vårt bevattningssystem är 35 år gammalt och kräver kostsamt underhåll varje år. När det inte fungerar som det ska uteblir bevattning och gräset torkar och blir sämre att spela på.

En bevattningsdesigner Giles Wardle från Irriplan England är anlitad och har konstruerat ett nytt system som förser våra gräsytor med rätt mängder vatten.

Underlagen ligger som grund för upphandling från en leverantör av utrustning till bevattningssystemet.

Systemet sträcker sig förstås över hela banan och är ganska omfattande med pumpar, rördragning, ventiler, sprinklers och styrsystem. Vi kommer att fått dubbelradigt sprinklersystem som kommer ge en betydligt bättre täckning av alla grönytor än den vi har idag.
Se rördragningsskissen.

Se hela bevattnings ritningen.

Välrenommerade specialister hjälper oss uppnå målen med en njutbar spelupplevelse

Sylvain Duval agronom från Turfgrass Agronomy & Services i Spanien

En agronom är specialist på lantbruk, miljö- och naturresurser och biologi. Agronomen jobbar med rådgivning och information, analyserar problem och ger förslag till lösningar.

Sylvan Duval är en uppskattad agronom för golfbanor och har haft uppdrag i Frankrike, Storbritannien, Italien och Spanien. Han har jobbat med Jack Nicklaus Design och vår egen banarkitekt Christian Lundin.
Han hjälper även Haninge GK idag med rådgivning för vår bana.

Sylvain arbetar nu även med preparering av Ryder Cup banan i höst utanför Rom på Marco Simone Golf&Country Club.

Läs mer om Sylvain

Ny vattendränering

Dräneringssystemet är också 35 år gammalt och sätts igen vartefter åren går.

Bunkrar och vissa greenområden har varit problematiska områden eftersom jord rinner ner i bunkrarna och dräneringsrör vid regn. Jorden stoppar sedan upp flödet i dräneringsrören och regnvattnet skapar lokala översvämningar.

Vi kommer därför använda den nya tekniken med Capillary concrete i bunkrarna. I korthet innebär det att vi gjuter ett ca 5 cm tjockt betonglager i bunkern innan sanden läggs i. Betongen har en kapillärverkan som gör att regnvatten rinner igenom och dessutom suger betongen upp fuktighet från jordlagren under vilket gör sanden mera jämnt fuktig.
För den som vill fördjupa sig i produkten se video.

Byggentreprenör

Vi kommer att använda oss av Nelson&Vecchio en engelsk byggentreprenör som tidigare gjort liknande banbyggen på bl.a Kristianstad GK och Skövde GK. Båda banorna har blivit väldigt uppskattade efter genomförandet.

Entreprenören har förstås besökt vår bana och ser goda möjligheter att bygga fina hål i den vackra miljön vi har med slottet och stora ytor att använda för utformning av hålen. Vi har ju slingor med hål efter varandra till skillnad från banor med hålen tätt bredvid.

Läs mer om Nelson