Banskisser hål 1-9

Uppdaterad information

Hål 1 par 5 

En trevlig start på rundan med ett relativt enkelt par 5. 
Fyra nya teeområden anläggs för placering av fem olika tees. Gamla backtee flyttas ner från slottsterassen och placeras intill vägen bakom gul tee. Dammen grävs ur och blir större. Landremsan mot dammen på hål 18 (gul 9) blir bredare än skissen visar. Röd tee slipper vattnet och får en skön start på rundan. På fairway har det lagts två tvärgående bunkersystem där golfaren får göra val. Framme vid green så klipps fairway ut till höger och öppnar för en lite enklare chipp. 

 

Hål 2 par 3 

Ett helt nytt hål där både tee och green flyttats så att hålet spelas lite mer på sidan av backen. Tre nya teeområden anläggs för placering av fem olika tees. Greenytan sänks ungefär en meter så att puttytan syns från tee. Greenen är väl inramad med bunkrar både höger, vänster och lång vilket ger intressanta flaggplaceringar över hela greenen med den svåraste till höger. 

 

Hål 3 par 4 

Fyra nya teeområden anläggs för placering av fem olika tees. 
Fairwaybunkern byter sida för att skapa ett strategiskt val. Spela nära bunkern för en bättre vinkel in mot green eller välj en kortare linje men med svårare inspel. Framme vid green finns en liten bunker till vänster om green och en kort till höger. Det skapas en avrinningsyta bakom green som också gör att den fina eken bakom green kommer fram bättre. 

 

Hål 4 par 4 

Utslagsplatserna flyttas mot åkern för att räta ut doglegen. Tre nya teeområden anläggs för placering av fem olika tees. En bunker mitt i fairway tvingar golfaren till strategiska val, ta sig an bunkern och få ett kortare inspel eller lägga sig kort om green? Det senare är säkrare men ger längre inspel. Framme vid green skapas ett bunkerlöst greenområde med mjuka kullar på höger sida och avrinningsytor vänster och lång. Skogen bakom green rensas upp så att bara de stora fina träden är kvar för bättre luftförflyttning och ett renare intryck. 

 

Hål 5 par 5 

Tre nya teeområden anläggs för placering av fem olika tees. 
Ett intressant par 5 med en vacker bäck som slingrar sig tvärs över fairway två gånger och gör att spelaren måste ta beslut hela vägen fram till green. Framme vid green så bygger vi en bäck strax framför. En bunker lång höger om green skapar intressanta flaggplaceringar tillsammans med vattnet samtidigt som den inte stör golfaren som vill spela runt vattnet. 

 

Hål 6 par 4 

Fem nya teeområden anläggs för placering av fem olika tees. 
Ett kort intressant par 4 där de långtslående kan lockas att gå för green på utslaget. Greenen flyttas lite till höger och närmare en stor damm. En stor inbjudande fairway med två bunkrar som man kan välja att slå över eller lägga sig kort om innan sitt inspel till en inbjudande green med en del luriga onduleringar. 

 

Hål 7 par 4 

Fyra nya teeområden anläggs för placering av fem olika tees. 
En fairwaybunker som guidar i doglegen. Det skapas kullar mot åkern som motvikt i landskapet. Framme vid green är det avrinningsytor både till höger och vänster men med en platt yta rakt framför så att det går att rulla in bollen. Bakom green läggs en uppsamlande bunker i anslutning till buskaget. 

 

Hål 8 par 3 

Hålet vrids lite till vänster för att skapa plats för nya tvåan. Tre nya teeområden anläggs för placering av fem olika tees. En stor avrinningsyta bakom green innan ett kullsystem som avskärmar vägen. En green med flera intressanta flaggplaceringar tack vare bunkern som sitter in fint mitt framför green. 

 

Hål 9 par 4 

Ett klassiskt par 4 runt vattnet med slottet i bakgrunden. Fem nya teeområden anläggs för placering av fem olika tees. En väl tilltagen fairwayyta mellan vattnet och bunkern för att skapa en så bra placering som möjligt inför inspelet mot green. Greenen är i tre nivåer med den lägsta ytan i mitten. Detta görs med små mjuka nivåskillnader som kommer in i greenen från bunkrarna till höger.