Överlåtelse av aktie

Hur går överlåtelsen till?

När köpare och säljare är överens om överlåtelse av aktie ska båda skriva under överlåtelseavtal som finns bifogat nedan. När dokumentet är påskrivet ska köparen lämna in det till golfklubben, det går bra att skanna eller lämna på plats. Golfklubben bekräftar till både köpare och säljare när överlåtelsen är gjord och skickar kopior. När överlåtelsen är klar kommer medlemsavgift på 990 kr skickas ut till köpare som ska betalas innan nästa månadsskifte. 

 

Aktier kan endast förmedlas via Haninge GK, eftersom klubben har förköpsrätt till
aktier. Haninge GK upprättar ett säkert, snabbt och informativt system för att
förmedla aktier och säkra att ingen köper en aktie utan spelbevis.