Klubbhistorik

Haninge Golfklubb bildades 1983. Under 1984-85 byggdes en 18-håls mästerskapsbana med
Jan Sederholm som arkitekt. Dessutom byggdes en korthålsbana om 9 hål. 1991 kompletterades
anläggningen med ytterligare 9 hål ritade av Carl-Edvard Montgomery. De första 18 hålen utgörs
av både skogshål och hål som sträcker ut i ett böljande och lummigt parklandskap medan de
senare 9 hålen ligger i ett öppet landskap med spännande greenområden. En hel del
vattenhinder i form av dammar och diken finns på strategiska ställen.

 

Kontinuitet

Klubben har kontinuerligt jobb med att förbättra banan och 2007 till 2009
justerades hinder (bunker, vatten) och landningsområden för att få en bana som spelstrategiskt
stämmer överens med dagens utrustning och spelare. 2020 beslutades att klubben behöver
utveckla och modernisera de två äldsta slingorna röd och gul, vilket slutade i en ny Master plan. Vi bygger om alla greener, tees, bunkrar med tillhörande bevattning och dränering, vi kommer att öppna 18 nya hål till Juli 2023.

 

Tävlingar på Haninge Golfklubb

Klubben engagerade sig tidigt som arrangör av tävlingar på
nationell och internationell nivå och då främst på damsidan. 1988-89 stod Haninge Golfklubb som
arrangör av IBM Ladies Open på den Svenska Damtouren och 1990 togs steget upp på
damernas Europatour. Under 1990-talets sju första år spelades IBM Ladies Open, sedermera
Trygg Hansa Ladies Open, på vår bana som därmed har fått uppleva spelare som Liselotte
Neuman, Laura Davies, Helen Alfredsson, Annika Sörenstam m fl. Vårt senaste arrangemang var
det svenska PGA-mästerskapet för såväl damer som herrar 1999.

Historiska marker

Även om klubben är ung befinner vi oss i en miljö med anor som sträcker sig
bakåt till början av 1300-talet då "Arestad" var säte för Tyska Orden som kämpade mot de
hedniska preussarna för att utbreda och försvara kristendomen. Den historiskt mest kända
händelsen på Årsta inträffade 1621 då Gustaf II Adolf mönstrade den svenska hären på Årsta
ängar inför avfärden till Livland och så småningom slaget vid Lutzen.

Årsta slott

Nuvarande Årsta slott uppfördes vid mitten av 1600-talet av friherren Claes Hansson
Bielkenstierna och hans hustru Barbro Åkesdotter Natt och Dag. År 1805 köptes Årsta av
brukspatron Carl Fredrik Bremer för att bli familjens sommarställe! Hans dotter Fredrika