Miljö

The Golf Environment Organization GEO är ett miljöprogram som är en utveckling av vårt tidigare miljödiplom som Haninge GK har haft sedan många år. GEO: arbetet har som mål att klubben ska bli certifierad vilket stärker oss i framtida miljöarbete samt vår marknadsföring till externa partners.

Att arbeta med hållbarhetsfrågor är viktigt för golfklubben och vår gemensamma framtid och trovärdighet.

Projektgruppen består av fyra personer. Projektledare är Siw Bengtsson. Siw har arbetat med miljöfrågor i klubben under många år samt arbetat med miljöfrågor även under hennes aktiva karriär i yrkeslivet. Övriga deltagare i gruppen är vår banchef Johan Broberg, bankommitténs ordförande Bengt Ivarsson samt Kalle Larsson.

Vi saknar en hel del kunskap i gruppen och söker därför klubbmedlemmar som kan bidraga. Har du ett stort intresse för miljöfrågor alternativt kunskap inom flora och fauna så är du mycket välkommen att höra av dig till oss.

Kontaktinfo

Siw:                    Mobil: 070 312 98 63;             E-post: siw.bengtsson44@telia.com

Kalle:                 Mobil: 076 119 98 77               E-post: Kalle@haningegk.se

Miljöpolicy för Haninge Golfklubb

Haninge Golfklubb ingår i Svenska Golfförbundet och ska i sin verksamhet arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling där miljöfrågorna utgör en central del i skötseln av anläggningen. Vi vill öka kunskap och medvetenhet kring miljöfrågor hos de som berörs av golfklubben t ex medlemmar, anställda, greenfeegäster. Miljöpolicyn ligger till grund för vårt fortsatta miljöarbete.

Vi ska erbjuda våra medlemmar och gäster en golfbana med väl bevarad biologisk mångfald. Våra rutiner säkerställer att utsläpp av föroreningar förebyggs.

Vår ambition är att med vårt miljöarbete successivt minska miljöpåverkan från verksamheten med gällande lagar och föreskrifter som miniminivå.

Vi strävar efter ständiga förbättringar genom val av arbetsmetoder, produkter och en säker avfallshantering.

Miljöpolicyn är kommunicerad till alla medlemmar och anställda genom information på årsmöten och finns tillgänglig på vår hemsida, även för allmänheten.

 

Kontakt:

Karl-Eric Larsson

kalle.larsson49@yahoo.se

076-1199877