Vision & Mål

HANINGE GK, vision och mål

”Vi ska vara Stockholms mest attraktiva och inkluderande golfklubb med banor i toppskick.”

EN ATTRAKTIV GOLFKLUBB

Vi ska ha en välkomnande miljö med god tillgänglighet och bra service för våra medlemmar och gäster.

-Medlemmarna ska ha lätt att komma ut på banan och boka attraktiva tider

-Vår mat och dryck ska hålla hög standard och kvalitet

-Vi ska ha bra och utvecklande träningsmöjligheter

-Vi ska ha en lönsam verksamhet och vinst som återinvesteras i klubben

-Vi ska ge hög kvalitet till attraktivt pris.

EN INKLUDERANDE GOLFKLUBB

Alla våra medlemmar och gäster ska känna sig välkomna.

-Vi ska alltid sträva efter jämlikhet och en jämn ålders- och könsfördelning i ledning, personal och vid arrangemang

-Vi ska erbjuda utmanande golf för alla oavsett spelhandicap

-Anläggning ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning

-Vi ska vara en välkomnande klubb som tar ansvar och strävar efter en god gemenskap.

EN BANA I TOPPSKICK

Vår bana ska hålla hög standard och vara en av ”topp-20 golfbanor” i Sverige.

-Vår 18-hålsbana ska underhållas och bevaras i toppskick

-

-Vår 9-hålsbana ska vara ett bra komplement och hålla en hög standard

Vår bana ska hålla en standard och kvalitet som möjliggör ett arrangemang av en Europatourtävling