Invigning hål 10-18 (Gul slinga)

Viktig information för dig som ska spela "Gul slinga"

 • Var rädd om bunkerkanterna
  Bunkerkanterna är byggda av torvor som är ca 30 cm breda. Det är viktigt att vi inte kliver på dem så de lossnar innan de växt fast ordentligt.

 

 • Laga nedslagsmärken

 

 • Ta lättnad ifrån obeväxta områden

  Se filmen

Banguide och slopetabell

 • Slopetabell

Slopetabell kommer att finnas tillgänglig vid öppning

 • Banguide

Banan kommer att ritas in nästa säsong och banguide kommer finnas tillgänglig när röd slinga öppnar. Vi kommer att skapa en provisorisk banguide tills dess. 

Avstånd och markeringar

 • Teemarkeringar

Fram till dess att "röd slinga" öppnar kommer vi att behålla våra träpinnar som teemarkeringar. I och med att svart slope inte finns med på blå slinga behåller vi samma färger och markeringar på gul fram till dess att röd slinga öppnar. Då kommer vi att uppdatera till nya teemarkeringar.

 • Bunkerkrattor

Vi kommer att behålla våra bunkerkrattor och uppdatera när röd slinga öppnar

 • Teeskyltar

Teeskyltar kommer uppdateras när röd slinga öppnar