Lokala Regler

LOKALA REGLER FÖR HANINGE GOLFKLUBB 2023

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till

3 samt följande Lokala regler:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee, tävlingsexpeditionen och på hemsidan www.haningegk.se.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1.    Pliktområde (Regel 17)

 1. Där en konstgjord mur eller pålverk omger kanten av en damm eller annan vattensamling, definieras pliktområdet av väggens inre kant mot vattensamlingen.

2.    Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1

3.    Onormala markförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

a) Mark under arbete

 1. Alla områden som identifieras med blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 2. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 3. Alla områden som är omslutna av en vit spraylinje.
 4. Dräneringar täckta av grov sand, småsten eller singel.
 5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1

 

b) Oflyttbara tillverkade föremål.

  1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
  2. Alla avståndsmarkeringar.
  3. För en boll som ligger på spelfältet tillåts lättnad enligt 16.1b om (1) det oflyttbara tillverkade föremålet är på spellinjen samt, på eller inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen, och (2) både bollen och det oflyttbara föremålet ligger i ett område som klippts till fairwayhöjd eller lägre.

c) Integrerade föremål.

 1. Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.
 2. Alla omarkerade dräneringsdiken som är torrlagda

 

 

Beslutade av Haninge GK 2023-03-18