Lokala Regler

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2022 FÖR Haninge GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan www.haningegk.se.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1        Pliktområden (Regel 17)

Det röda pliktområdet på vänster sida om hål Röd 5 som bara är definierat på en sida är oändligt.

2        Green (Regel 13)

a. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

3        Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

1        Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a. Mark under arbete

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA är mark under arbete.
 2. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 3. Dräneringssträngar täckta av grov sand, grus, småsten eller singel är mark under arbete.
 4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.
 5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

 

b) Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 2. Samtliga markeringar som anger avstånd till green är oflyttbart tillverkat föremål.

c) Organisk del av banan

 1. Alla omarkerade dräneringsdiken ska behandlas som en organisk del av banan och inte som ett pliktområde.
 2. Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering är organisk del av banan.

 

Beslutade av Haninge GK:s tävlingskommitte 2022-04-13