Mått på drivingrangen

Mått Drivingrange

Nedan ser du olika mått till målen beroende på vilken placering du är på rangen. 

Mål Vänster Mitten Höger
Studsmatta 52m 51m 52m
Svart flagga (Vänster) 74m 73m 84m
Vit flagga 96m 93m 96m
Gul flagga 82m 72m 74m
Röd flagga 120m 110m 105m
Blå-Vit flagga 98m 85m 83m
Svart flagga (Höger) 118m 100m 87m
Röd-Vit flagga 160m 142m 125m
Flaggstänger 233m 230m 226m
Staket (Vänstersidan) 266m 267m 269m